Werkgevers

Als werkgever is het van groot belang dat er resultaten behaald worden. Hierbij zijn de werknemers een essentieel onderdeel. Het is daarom ook van groot belang dat de werknemers, ondanks de veranderende omstandigheden, optimaal blijven functioneren en, indien nodig, met het bedrijf mee veranderen.

Individuele begeleiding

Individuele mentale begeleiding en training helpt werknemers zichzelf bewust te worden op welke momenten ze minder presteren door bijvoorbeeld verhoogde werkdruk of spanningen door veranderingen binnen het bedrijf. Bij mindere prestaties van werknemers heeft dit gevolgen voor de resultaten van het bedrijf. Onderstaande voorbeelden kunnen van toepassing zijn op werknemers (en leidinggevenden) binnen een team.

De werknemer:

 • ervaart veel spanning en druk bij het behalen van targets.
 • vindt het moeilijk om mee te gaan met veranderingen binnen het bedrijf.
 • is veelvuldig ziek en heeft spanningsklachten.
 • heeft goede kwaliteiten, maar deze komen er niet uit.
 • kan zich nog verder ontwikkelen in zijn leiderschapskwaliteiten.
 • haalt niet het optimale uit het team en weet de kwaliteiten (en intrinsieke motivatie) van ieder teamlid niet optimaal te benutten tot een kwalitatief sterk team.
 • kan zich nog verder ontwikkelen op de gebieden (open) communicatie, zelfreflectie, coachen van teamleden.
 • krijgt het team niet gemotiveerd.

 In een individueel traject zal afhankelijk van de hulpvraag een maatwerktraject voor de werknemer vastgesteld worden waarin duidelijke doelen worden geformuleerd. Na afloop van het traject is de werknemer zichtbaar verbeterd in de vooraf gestelde doelen.

 

Teamtrainingen

Zijn er teams binnen het bedrijf die minder presteren en waar nog niet het optimale uit gehaald wordt? Bewustwording van elkaars handelen, de intrinsieke motivatie van ieder teamlid en de communicatie tussen de teamleden kan hier van groot belang zijn. Teamtrainingen kunnen de resultaten van een team enorm laten toenemen. Herken je onderstaande als werkgever of leidinggevende?

 • Ieder teamlid werkt voor zichzelf en de groep vormt geen hecht team.
 • Het doel en de weg naar het doel is binnen het team niet duidelijk.
 • Er is geen open communicatie binnen het team, waardoor er veel onrust/spanning heerst.
 • Veranderingen binnen de organisatie maken het team onrustig en minder productief.
 • De rolverdeling binnen het team is niet duidelijk.
 • Binnen het team is er een groot verschil in prestaties.

Door middel van de Jungian Type Index (Europese versie van de MBTI), vragenlijst op het gebied van persoonlijkheidsvoorkeuren, krijgt ieder teamlid meer inzicht in zichzelf en in de andere teamleden. Het team leert wat de kwaliteiten en valkuilen van ieder teamlid zijn en hoe het komt dat hierdoor miscommunicatie kan ontstaan, maar vooral hoe ze de verschillen kunnen benutten om als team beter te presteren.

 In overleg kan de precieze inhoud van een training worden bepaald. Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op.

Share This