Een coach heeft bij de begeleiding van individuele sporters of teams, naast technische en tactische factoren, ook te maken met de mentale factoren. Dit kunnen mentale factoren zijn die een effect hebben op de sporter of het team, maar ook factoren die effect hebben op de coach zelf. Deze cursus geeft inzicht en praktische handvatten.

Inhoud van de cursus

Tijdens deze cursus zal op een praktische en interactieve manier in worden gegaan op de basis mentale vaardigheden in de sport. Doel van deze cursus is het verkrijgen van meer inzicht in de mentale processen die jouw prestatie en/of de prestatie van een sporter of team kunnen belemmeren. Tijdens de cursus zal er door middel van praktische oefeningen ervaringen worden opgedaan, waardoor bewustwording wordt vergroot. Naast dat kennis en inzicht een bijdrage levert in de ontwikkeling van een coach/trainer, zal iedere cursist na de behandeling van een mentale vaardigheid een praktische oefening ontwikkelen binnen zijn/haar sport. Op deze manier wordt er ook aandacht gegeven aan integratie van de kennis in de praktijk en het evalueren van het proces van de oefening. Na iedere cursusavond zullen er actiepunten worden geformuleerd waar de cursist in de tussenperiode mee aan de slag zal gaan.

Datum en locatie

De cursus zal plaatsvinden op onderstaande data in het Paramedisch Expertise Centrum Eindhoven aan de Vijfkamplaan 8 te Eindhoven.

Maandag 15 februari 2016: 19:00 – 21.00 uur
Maandag 22 februari 2016: 19:00 – 21.00 uur
Vrijdag 4 maart 2016: 19:00 – 21.00 uur
Maandag 21 maart 2016: 19:00 – 21.00 uur
Maandag 4 april 2016: 19:00 – 21.00 uur
Maandag 18 april 2016: 19:00 – 21.00 uur
Maandag 2 mei 2016: 19:00 – 21.00 uur

Kosten

De totale kosten voor deze cursus bedraagt €325 (excl. BTW) en dient voldaan te worden vooraf aan de eerste cursusdag.

Aantal deelnemers

De cursus zal doorgang hebben bij 8 deelnemers. Voor de cursus wordt een maximum van 12 deelnemers gehanteerd om een individuele benadering tijdens de cursus te waarborgen.

Voor wie

Deze cursus is geschikt voor iedere coach, trainer en/of begeleider die interesse heeft in de mentale factoren die van invloed kunnen zijn binnen de sport en de vaardigheden die je hiervoor in kan zetten.

Aanmelden

Aanmelden kan tot uiterlijk 5 februari 2016 door een e-mail te sturen naar info@mariannevanerp.nl of door het onderstaand formulier in te vullen. Daarnaast kunt u altijd contact opnemen via telefoon 06-24332081.

Share This