Mentale training

Mentale training is een toegevoegde waarde voor iedereen. Iedere persoon kan, ongeacht leeftijd, niveau, tak van sport/branche, tegen het moment aanlopen dat hij/zij niet op het gewenste niveau presteert. Wanneer men een prestatie wil leveren is de mentale conditie een essentieel onderdeel. Verschillende factoren kunnen hier invloed op uitoefenen, denk onder andere aan:

  • Spanningen voor een belangrijke wedstrijd of belangrijke momenten tijdens een wedstrijd
  • Motivatieproblemen
  • Niet om kunnen gaan met afleidingen tijdens trainingen en/of wedstrijden
  • Het trainingsniveau niet kunnen behalen in de wedstrijden
  • Snel geïrriteerd raken wanneer het niet gaat zoals verwacht
  • Het niet kunnen herpakken/herfocussen na een tegenslag
  • Jezelf beter leren kennen als persoon/sporter
  • Niet optimaal functioneren team

Het doel van mentale training is de prestatie optimaliseren door middel van het voeren van gesprekken en het aanleren van mentale vaardigheden. Het is belangrijk om te weten hoe je in elkaar zit en wat je sterke en zwakke punten zijn. Op deze manier kun je leren te pieken op de juiste momenten, omdat je weet hoe je met onverwachte of nieuwe omstandigheden om kunt gaan. Je hebt hierdoor meer controle over je gedrag en handelen tijdens bijvoorbeeld wedstrijden of presentaties.

Er zijn verschillende soorten mentale trainingstrajecten:Individuele mentale trainingteams en coaches.

Mentale training is niet alleen belangrijk in de sport, maar is ook uitstekend toepasbaar in bijvoorbeeld het bedrijfsleven of andere branches.

Share This