Jungian Type Index

De Jungian Type Index (JTI) is een vragenlijst die het persoonlijkheidstype van iemand naar voren brengt. De JTI is de Scandinavische vertaling van de Amerikaanse Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) die ook veel in de sport en het bedrijfsleven wordt gebruikt.

Deze vragenlijst is uitermate geschikt voor bijvoorbeeld de volgende doeleinden:

 • Zelf(inzicht) te vergroten: Wat zijn jouw sterktes en wat zijn jouw ontwikkelmogelijkheden?
 • Een beter begrip in de diversiteit onder mensen. Een beter inzicht in drijfveren en motieven van jezelf en van anderen
 • Ontwikkeling van communicatie en wederzijds begrip tussen mensen
 • Verbetering van leiderschap en management
 • Teambuilding

De JTI brengt op vier verschillende dimensies de voorkeuren van personen in kaart:

 1. Waar haalt iemand zijn energie vandaan?
  (Extraversion – Introversion)
 2. Hoe neemt iemand informatie op uit zijn omgeving?
  (Sensing – Intuition)
 3. Op basis waarvan neemt iemand beslissingen?
  (Thinking – Feeling)
 4. Hoe organiseert iemand de wereld om zich heen?
  (Judging – Perceiving)

Na het invullen van de vragenlijst en het bespreken van de vier dimensies zal ieder persoon op elke dimensie 1 voorkeur hebben. Hierdoor ontstaan er 16 verschillende voorkeurstypes. Door het bespreken van deze voorkeuren zal er meer inzicht ontstaan in de persoon zelf, maar ook in bijvoorbeeld zijn/haar teamgenoten. Op deze manier zal er meer begrip ontstaan voor elkaars sterktes en zwaktes waardoor de samenwerking geoptimaliseerd kan worden.

Share This