Individuele mentale training

Wanneer je contact opneemt voor een mentaal trainingstraject zal er eerst een vrijblijvend kennismakingsgesprek plaatsvinden. Tijdens dit gesprek wordt gesproken over jouw belemmeringen binnen of buiten de sport en hoe een eventueel mentaal trainingstraject eruit zal gaan zien. Na dit gesprek zit je nog nergens aan vast en kun je voor jezelf nagaan of je dit traject wilt gaan starten. Hierbij is het belangrijk dat je een klik ervaart met de sportpsycholoog.

Een traject zal uit gemiddeld 8 tot 12 sessies bestaan. Aan het begin van het traject zullen er één of meerdere vragenlijsten afgenomen worden om een compleet beeld te krijgen van de situatie en jouw sterke en zwakke punten. Tijdens deze sessies zal er gesproken worden over jouw problemen binnen of buiten de sport en zal ik, als sportpsycholoog, je meer inzicht geven in jouw gedrag en gevoelens tijdens bepaalde momenten. Daarnaast zullen gedurende de mentale training, indien nodig, mentale vaardigheden aangeleerd worden die je na training kan toepassen voor, tijdens of na wedstrijden. Mentale training leert jou om met deze situaties en factoren om te gaan.

Tijdens het mentale trainingstraject kunnen bijvoorbeeld de volgende onderwerpen aan bod komen:

  • Doelen stellen (motivatie)
  • Concentratie / aandacht richten
  • Optimale spanningsniveau behalen
  • Verbeelding
  • Gedachtecontrole (zelfvertrouwen)
  • Wedstrijdvoorbereiding / wedstrijdroutine
Share This