Bedrijfsleven

In het bedrijfsleven worden er, net als in de sport, continu topprestaties gevraagd en geleverd op individueel of teamniveau. Er zijn daarom ook veel parallellen tussen de sport en het bedrijfsleven te maken. Zeker in de tijden waar veel bezuinigd wordt om de kosten te besparen, wordt verwacht van mensen dat er meer gedaan wordt met minder mensen. De druk wordt hoger en de motivatie kan dalen.
In economische slechte tijden, maar ook in economische goede tijden is het van groot belang, net als in de sport, dat er binnen een team effectief samengewerkt wordt. Gezamenlijke doelen, effectieve communicatie en inzicht in elkaar spelen daarbij een belangrijke rol.

Wanneer prestaties dalen heeft dit veelal een mentale oorzaak. Vandaar dat het voor werkgevers en werknemers de moeite is om te bekijken welke stappen zij hierin kunnen nemen.

Share This