Training / Coaching voor Bedrijven

Binnen bedrijven is het van belang dat het optimale uit de werknemers gehaald wordt. Om resultaten te behalen is het van belang dat alle werknemers optimaal blijven functioneren binnen het bedrijf. Echter, door bijvoorbeeld veranderingen in het bedrijf of een hogere werkdruk, blijkt dat niet iedere werknemer optimaal kan blijven functioneren. Dit soms met een hoog ziekteverzuim als gevolg.

Het is belangrijk om kennis te hebben van wat jouw werknemers nodig hebben om deze optimale prestaties te kunnen behalen. Daarnaast wat onderlinge verschillen en overeenkomsten zijn om het optimale uit een team te kunnen halen. Door middel van individuele  en/of teamcoaching en training krijgt de werknemer en het team meer inzicht in eigen handelen en handvatten om hier individueel of op teamniveau te groeien.

Individuele coaching en training

Is binnen het bedrijf zichtbaar dat het personeel met minder plezier werkt, resultaten achter blijven of wellicht al ziek thuis zitten? Het is belangrijk om te weten wat het personeel nodig heeft om in moeilijke situaties toch constant te kunnen presteren. Vaak is het voor mensen niet duidelijk wat ze kunnen doen in moeilijke situaties. Individuele coaching en training helpt mensen zichzelf bewust te worden en meer controle te krijgen op deze belangrijke momenten. Hierbij leren ze vaardigheden die ze kunnen inzetten, waardoor ze meer controle krijgen over hun gedachten, gevoel en handelen in de voor hen lastige situaties. Zijn onderstaande voorbeelden herkenbaar? De werknemer:

 • ervaart veel spanning en druk bij het behalen van targets
 • vindt het moeilijk om te gaan met veranderingen binnen het bedrijf
 • is veelvuldig ziek en heeft spanningsklachten
 • heeft goede kwaliteiten, maar deze komen er niet uit
 • wil zichzelf ontwikkelen, maar weet niet in welke richting en hoe?
 • heeft verminderde motivatie
 • heeft moeite om te gaan met tegenslagen
 • kan zich nog verder ontwikkelingen in zijn leiderschapskwaliteiten
 • haalt niet het optimale uit het team en weet de kwaliteiten (en intrinsieke motivatie) van ieder teamlid niet optimaal te benutten tot een kwalitatief sterk team.
 • kan zich nog verder ontwikkelen op bijvoorbeeld de gebieden communicatie, zelfreflectie, coachen van teamleden.
 • krijgt het team niet gemotiveerd
 • krijgt problemen binnen het team niet opgelost

In een individueel traject zal afhankelijk van de hulpvraag een maatwerktraject voor de werknemer vastgesteld worden waarin duidelijke doelen worden geformuleerd. Na afloop van het traject is de werknemer zichtbaar verbeterd in de vooraf gestelde doelen.

Team coaching en training

Zijn er teams binnen het bedrijf die minder presteren en waar nog niet het optimale uitgehaald wordt. Soms is het niet duidelijk hoe dit komt. Vaak zijn teams niet bewust van elkaars onderlinge overeenkomsten  en verschillen, de manier waarop ze samenwerken en communiceren. Teamcoaching en training kan een bijdrage leveren aan deze slag naar bewustwording en het kritisch durven kijken naar jezelf en elkaar. Herken je onderstaande als werkgever of leidinggevende?

 • Ieder teamlid werkt voor zichzelf en de groep vormt geen team dat effectief samenwerkt.
 • Het doel en de weg naar het doel is binnen het team niet duidelijk.
 • De samenwerking verloopt stroef.
 • Er zijn meerdere eilandjes binnen het team.
 • Er is geen open communicatie binnen het team, waardoor er veel onrust/spanning heerst.
 • Veranderingen binnen de organisatie zorgen voor onrust in het team en verminderde productiviteit.
 • De rolverdeling binnen het team is niet duidelijk.
 • Binnen het team is er een groot verschil in prestaties.

Meer informatie?

Is je interesse gewekt of wil je graag meer informatie? Dan is het beste om telefonisch contact op te nemen. Dit kan op 06-24332081. Daarnaast is het ook mogelijk om een e-mail te sturen of het contactformulier hiervoor te gebruiken. De contactgegevens zijn te vinden op de contactpagina.

Marianne van Erp
SPORTPSYCHOLOOG VSPN®

T: 06 2433 2081
E: info@mariannevanerp.nl

Share This